ამინდის საიტი - Amindi.tv

ამინდის პროგნოზის საიტის დასამზადებლად დაგვჭირდა მხოლოდ 1 თვე, დამკვეთს მოთოხვნა იყო, შეგვექმნა პროექტი, რომელიც იქნებოდა ყველასგან განსხვავებული, ინდივიდუალური დიზაინით, პროექტის ღირებულება ჯამში 3500 ლარია, რაშიც შევიდა ვებ-გვერდის აწყობის მომსახურება და საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია

Info

ხანგრძლივობა: 1 თვე

Laravel

საიტის ნახვა

ეძებთ

/*
*/ 510 00 22 11