ევაკუაციის გეგმა - Evakuaciisgegma.ge

ევაკუაციის გეგმის საიტის დასამზადებლად დაგვჭირდა მხოლოდ 1 კვირა, დამკვეთს მოთოხვნა იყო, შეგვექმნა მარტივი პროექტი, რომელიც იქნებოდა მხოლოდ 1 გვერდიანი და 1 სიტყვაზე ორიენტირებული, პროექტის ღირებულება ჯამში 1500 ლარია, რაშიც შევიდა ვებ-გვერდის აწყობის მომსახურება და საძიებო სისტემების ოპტიმიზაცია

Info

1 კვირა

Laravel

evakuaciisgegma.ge

ეძებთ

/*
*/ 510 00 22 11